Vývoj

Zdrojový kód

Projekt je vyvíjen na GitHubu: https://github.com/nijel/odorik

Sledování chyb

Systém pro sledování chyb je hostován na GitHubu: https://github.com/nijel/odorik/issues

Testování

Testy můžete spustit pomocí py.test.

Průběžná integrace

Pro ověření kvality kódu používáme několik služeb:

Travis CI spouští testy po každé změně
https://travis-ci.org/nijel/odorik
Codecov kontroluje pokrytí kódu testy
https://codecov.io/github/nijel/odorik
Landscape kontroluje kvalitu kódu
https://landscape.io/github/nijel/odorik/master